Meditation

Complentum Statera

Skolan som utbildar holistiskt


Meditation


  •Den inre världen är större än den yttre  • Strukturer i hjärnan förändras av meditation 

 

Idag tar vi in lika mycket information på ett till två år som våra far och morföräldrar gjorde under en hel livstid. Kinesiska forskare har låtit 40 personer meditera med en mindfulnessliknande teknik tjugo minuter om dagen. Lika många personer ingick i en kontrollgrupp som fick göra traditionella avslappningsövningar under lika lång tid. Efter fem dagar fick deltagarna göra olika test av koncentrationsförmåga och stresstålighet. Forskarna mätte också halten av stresshormonet kortisol i saliven. Resultaten var tydliga: Efter bara fem dagars träning hade meditationsgruppen bättre resultat i alla test. De hade dessutom mindre stresshormon. Ingen tidigare studie har visat på sådana effekter efter så kort tid. Forskarna skriver att resultaten visar på potentialen av meditationen som verktyg för både stresshantering och förbättrad kroppslig och mental hälsa. Det är jätteintressant att studien visar att meditationen påverkar kortisolhalten i kroppen på så kort tid. Många som mediterar säger sig ju uppleva större lugn och välbefinnande.


Fördelar :

  • Upplever mindre stress
  • Bättre uppmärksamhetsförmåga
  • Bättre livskvalitet
  • Mer glädjefyllt liv
  • Personer som lider av smärta, sömnlöshet eller depression upplever minskade symptom


Förändringar i hjärnan: Prefrontala cortex, den främre delen av hjärnans pannlob, där arbetsminne och beslutsfattande har sitt säte, krymper ju äldre vi blir och därför blir minnet sämre med åldern. Människor i 50-årsåldern som mediterar har samma mängd cortex som en 25-årig person som inte mediterar. Detta tyder på att meditationen saktar ner nedbrytningen av den kortikala strukturen.

Temporoparietalområdet, sätet för empati och medkänsla, blir större med regelbunden meditation.

Amygdalan, stresscentret, krymper med regelbunden meditation.