Medberoende

Complentum Statera

Skolan som utbildar holistiskt


Medberoende


  •Av kärlek vill man hjälpa den andra  • Sakta trycker man bort sina egna behov

 

Medberoende är ett tillstånd som kan drabba en person som lever tillsammans med en missbrukare exempelvis en alkoholist, spelmissbrukare eller  narkoman eller  lever med en person med annat destruktivt eller problematiskt beteende, dvs där man växer upp i kaos på något vis. Den medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är trasig i hopp om att kunna hjälpa. Med tiden har den medberoende tryckt undan sina egna behov, åsikter och känslor så mycket att den inte längre vet vem den är. Den lever då genom andra.


Typiska drag hos en medberoende är

1. Överdriven omsorg.

2. Låg självkänsla – ett behov av att bli behövd. Man känner sig viktig och bra i relationen till den dysfunktionella personen (eller senare till sin partner som ofta har dysfunktioner).

3. Förnekelse – man ignorerar och bagatelliserar problem i relationen och intalar sig att allt blir bra.

4. Lögner – man undanhåller sanningar och ljuger för att inte skada.

5. Rädsla för sin egen och den andres ilska. Säger man något orsakar man kanske kaos.

6. Hälsoproblem, stress, huvudvärk, magsår, högt blodtryck…

7. Medberoende börjar ofta själv missbruka (alkohol, socker, mat etc.) för att orka stå ut


Att bryta ett medberoende upplevs ofta som svårt. Dels för att man förnekar (är inte medveten) om att det finns samt att man är rädd för att andra eller en själv ska skadas på något sätt.


Det första och viktigaste man bör göra är att ställa sig frågan: ”Vad är MITT problem?”


En annan människas missbruk och agerande är inte ditt problem, det är den personens problem. Däremot är det dina reaktioner på det agerandet som är ditt problem!