Hypnoterapi

Complentum Statera

Skolan som utbildar holistiskt

Hypnoterapi


  • Fokuserad avslappning  •Bortanför det logiska kritiska tänkandet   • I kontakt med det inre sanna

 


Det som gör hypnoterapin till ett så fantastiskt sätt att bedriva inre förändringsarbete på är det faktum att man i det hypnotiska tillståndet kommer förbi sina inre blockeringar och når ner i sitt omedvetna jag, den plats där alla bortträngda och bortglömda minnen och känslor finns lagrade sedan tidig barndom. Det är det omedvetna som styr hur man känner sig från dag till dag genom hur man reagerar, tänker och förhåller dig till allt som sker i ens liv. Därför är det i det omedvetna som förändringen måste ske - om det ska ge en bestående effekt. Och i trancen, hypnosen, kommer vi i kontakt med det omedvetna jaget.

Så vare sig det är ett problem som kräver djupare analys eller ett problem av enklare karaktär så är hypnoterapi en imponerande och effektiv metod.