Coachande samtal

Complentum Statera

Skolan som utbildar holistiskt


Coachande samtal


  •Med hjälp av sokratiska frågor kommer klienten till insikt  • Utvecklande frågor öppnar nya vägar

 

Stora uppfinnare, hantverkare, föräldrar, ledare och framgångsrika män och kvinnor är undantagslöst omgivna av viktiga människor som ger dom stöd. Annars skulle dom aldrig ha nått dit dom är. De människor som omgett dem har stöttat dem i den process de varit i och också gett dem konstruktiva frågor som utmanat deras gamla invanda tankar och mönster och fått dem att bana nya vägar för både för sig själva och många andra. I coaching samtalen är samtalspartnern/ coachen ett professionellt bollplank. Denne ger inga svar, utan ställer utmanande frågor som får klienten att lyfta fram svaren själv och med dem kommer kraft! Man fokuserar på möjligheter istället för att se begränsningar. Med hjälp av ökad självmedvetenhet och konkreta verktyg kan klienten nå dit denne vill. Man sätter upp mål och delmål. Man kan säga att man slutar reagera och börjar agera! Därför är coaching ett redskap i den holistiska behandlings- och samtalspartnerns verktygslåda.