Regressionsterapi

Complentum Statera

Skolan som utbildar holistiskt

Regressionsterapi


 


Regressionsterapi är en form av hypnosterapi som går ut på att förändra ett beteende. Antingen vill man ta bort eller minska ett oönskat beteende eller så vill man förstärka ett beteende eller en egenskap man har. Under en regressionsterapi går du tillbaka till grundorsaken för ditt problem. Du kan då hamna i din barndom, eller i ett tidigare liv. Tidigare liv? Många anser att vi har levt många liv och i vår andesjäl finns minnen och intryck från dessa liv lagrade. En del minnen härstammar från traumatiska händelser. Dessa kan göra sig påminda i våra nuvarande liv och kan ställa till problem för oss. De kan skapa fobier, mardrömmar, ilska, rädslor, depressioner eller oförklarliga fysiska åkommor.  Om det finns tidigare liv eller om det är sinnet som omgestaltar bilder för att klienten ska våga närma sig det känslomässiga den bär på är det ingen som vet. Och det spelar egentligen ingen roll. Dock är det många som upplever ett tidigare liv under en regression som anser att de har fått "bevis" för att det faktiskt var ett tidigare liv. Men oavsett om man tror på tidigare liv eller inte så fungerar metoden! Med hjälp av regressionsterapi kan du gå tillbaka och se vad som hände långt tillbaka och på så sätt få insikt i vad som orsakar ditt problem.