Qigongledare

Complentum Statera

Skolan som utbildar holistiskt

Qigong är en uråldrig rörelseform och är en del av den traditionella kinesiska läkekonsten. Det sägs att Qigongen är över 5000 år gammal och har sitt ursprung i rörelsemönstren som man fann både hos djur och i naturen. Begreppet Qi betyder livskraft, livsenergi och ordet Qigong kan översättas på många olika sätt och de handlar alla om att det är ett energiarbete som utförs. Qigongen har 3 huvudområden där Andning, Tanke och Rörelse samarbetar ständigt och skapar utvecklingen hos utövaren. Genom andningsövningar och harmoniska rörelser aktiveras Qi medvetet i hela kroppens system och skapar kraft, styrka och närvaro. Qigong påverkar oss fysiskt likväl som psykiskt. Vi skapar helt enkelt inre och yttre balans med Qigong.


Enligt den traditionella kinesiska medicinen beror allt som händer i kroppen på förändringar och rörelser av Qi, blodet och kroppsvätskorna. För att kropp, sinne och känsla ska fungera så bra som möjligt och hållas friskt behöver Qi, blod och vätskor flöda fritt och röra sig i kroppen längs med kanalerna som kallas meridianer. Om flödet av Qi, blod och vätskor blockeras, försvagas eller förstärks anses spänningar, smärta och obalanser, det vi i väst kallar sjukdomar, slutligen uppkomma.


Qigong som är själva urmodern i den kinesiska rörelseformen, utövas inom fyra olika områden där hälsans effekt på människan anses vara den viktigaste men qigong utövas även för att lära sig krigiska färdigheter och för att man ska utvecklas andligt och självklart för att få ett långt liv. Genom lugna, harmoniska rörelser får man upp smidighet och känner inre ro och balans.


Man talar idag om att det finns över 2000 Qigong metoder och dessa har under tiden vidareutvecklats till dagens rörelseövningar. Metoden har på senare år även blivit populär i västvärlden. Den används som behandling mot exempelvis huvudvärk, yrsel, fibromyalgismärta, social fobi, sömnproblem, värk, förkylning, stressproblem och en mängd andra obalanser här i väst men i Kina så kan du likväl som att du får örter mot en obalans så kan du få Qigongrörelser som ”medicin”.


QIGONGLEDARUTBILDNINGEN

TIAN TI – de 5 Elementen mellan himmel och jord.

I den här Qigongledarutbildningen får du med dig en Qigong metod som heter - Tian Ti- de 5 elementen mellan himmel och jord. Som handlar om att skapa just balansen mellan himmel och jord, din in och utsida och dina olikheter inom dig.

Qigongformen Tian Ti har utvecklats under flera tusen år och är lätt att lära och utföra. Tian Ti är en mycket behaglig form som aktiverar och balanserar alla 5 elementen och alla 12 meridianerna. Rörelserna utförs i en sammanhängande och harmonisk sekvens.

Rörelserna är mjuka och kan utföras sittande av den som inte kan stå länge. Dessa rörelser skapar en balansering som förbättrar kroppens egen läkningsförmåga och med regelbunden träning kan man bl.a. sänka stressnivån, förbättra sömnen, förebygga ohälsa och skapa ökat välmående. Rörelserna är enkla och effektfulla, inga förkunskaper behövs.

Vi kommer även träna andning och avslappning för att sedan avsluta kursen med en uppvisning för diplomering.